top of page

Fysiotherapie

Nadat een goede diagnose is gesteld, is het uiteraard van belang dat u direct kunt starten met de behandeling of revalidatie. Na de intake worden direct vervolgafspraken gemaakt, op dagen en tijden die u ook goed uitkomen.

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkómen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. U krijgt altijd zorg op maat, passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken.

Elk jaar gaan ruim drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Dit zijn mensen van alle leeftijden met verschillende leefstijlen en allerlei soorten klachten:

  • blessures, RSI-klachten of pijnklachten, bijvoorbeeld in de armen, benen, schouders en rug, veroorzaakt door sporten, werk, hobby’s, overbelasting, verkeerde houding of door het ouder worden.

  • (chronische) aandoeningen waarvoor medische begeleiding noodzakelijk is.

  • revalidatie na een operatie of ongeval. Of voorafgaand aan een operatie om uw de conditie te verbeteren, waardoor men sneller herstelt en zo optimaal mogelijk kan blijven bewegen.
     

U kunt met of zonder een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist bij de fysiotherapeut terecht.

Bij aan huis behandeling of behandeling ivm een indicatie van de lijst chronische aandoeningen dient u een verwijzing te regelen. 
 

Reguliere fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?
Fysio Fit Molenhoek wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Als u een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, neemt u dan mondeling of schriftelijk contact op met Guido Palm. Samen proberen we dan tot een bevredigende oplossing te komen.
Wanneer we er niet uit komen, kunt u zich wenden tot het KNGF
 

bottom of page