top of page

Fysiotherapie behandelingen

Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door lichamelijke klachten. De focus ligt op beoordeling van de werkplek, werkomgeving en werkhouding, zodat u aan het werk kunt blijven, of zo snel mogelijk weer kunt starten. 

Intake
Samen met de therapeut bespreekt u tijdens een intakegesprek wat uw klacht is en wat u wilt bereiken. De arbeidsfysiotherapeut brengt na de intake uw lichamelijke belasting en lichamelijke belastbaarheid in kaart. Hieronder valt een analyse van de taken en handelingen binnen het werk en  beoordeling van uw werkplek. 

Plan van aanpak

Vanuit de intake en het onderzoek stelt de arbeidsfysiotherapeut een plan van aanpak op, eventueel in overleg met andere zorgverleners en uw werkgever. Tijdens en na het behandeltraject evalueert de arbeidsfysiotherapeut met u en brengt eventueel de verwijzer en uw werkgever op de hoogte. De therapeut werkt waar nodig samen met de bedrijfsarts, uw leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

modern Office
bottom of page